Audyty dot. uprawnień UDT i SEP

Nasi doświadczeni eksperci doskonale rozumieją zmieniający się rynek pracy. Systematycznie zgłębiamy wiedzę dotyczącą nowych regulacji i przepisów zarówno UDT, BHP czy SEP. 10 letnie doświadczenie w szkoleniach pozwala nam oferować kompleksowy pakiet usług dla firm, które stawiają na dobrze wykwalifikowanych pracowników.

Oferujemy audyt uprawnień UDT i SEP.

Pracownicy zatrudnieni przy eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci, ujętych w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, oprócz innych odpowiednich kwalifikacji zawodowych, biorąc pod uwagę szczególne zagrożenia na jakie są narażeni, powinni posiadać ważne świadectwa kwalifikacyjne w danej grupie.

Jak pracujemy?

Audyty dotyczący uprawnień UDT i SEP rozpoczynamy od sprawdzenia dokumentów pracowników, dzięki temu personel jest przygotowany na czekające go szkolenia (np. związane z wygaśnięciem uprawnień). W umówionym terminie przyjeżdżamy do zakładu, magazynu lub firmy w której sprawdzimy adekwatność wymaganych dokumentów jakie posiadają pracownicy lub jakie są obligatoryjne dla danego zakładu. Dzięki takiej analizie, dużo sprawniej przebiega organizacja poszczególnych szkoleń i egzaminów, szczególnie w przypadku nieważnych kwalifikacji.

Audyt uprawnień pracowników pozwala uniknąć konsekwencji związanych z brakiem wymaganych dokumentów. Po sprawdzeniu świadectw kwalifikacyjnych, na naszych barkach spoczywa obowiązek reagowania na kończące się terminy ważności uprawnień danego pracownika. Wykwalifikowani pracownicy Well-Done.pl podczas wizyty audytorskiej w firmie lub zakładzie mogą również udzielić porad z zakresu organizacji pracy.

Dzięki audytowi uprawnień UDT i SEP uzyskuje się obiektywną i rzetelną opinię na temat istniejącego stanu dokumentów pracowników w firmie lub zakładzie. Zostaje potwierdzona zgodność uprawnień pracowników z zapisami uregulowań prawnych oraz wewnętrznych procedur. Dzięki audytowi można również sprawdzić w jaki sposób są przestrzegane procedury bezpieczeństwa . Przede wszystkim zostają określone terminy ważności dokumentów pracowników. Jak również zostaje wzmocniona świadomości personelu w zakresie bezpieczeństwa.