Jak w praktyce wyglądają dotychczasowe regulacje?

 • Do obsługi wózka jezdniowego mógł być dopuszczony pracownik, który posiadał tzw. „uprawnienia wewnątrzzakładowe” czyli imienne zezwolenie do obsługi wózka wystawione przez pracodawcę, ważne na terenie zakładu pracy tego pracodawcy.
 • Wózki jezdniowe podnośnikowe można również obsługiwać posiadając zaświadczenie kwalifikacyjne wydane przez Urząd Dozoru Technicznego

W świetle nowych regulacji wózki będzie mógł obsługiwać każdy kto zdobędzie:

Zaświadczenie kwalifikacyjne UDT na wózki:

 • Podnośnikowe
 • Naładowne
 • Ciągnikowe
 • Unoszące

Zezwolenie wewnętrzne, które obejmuje wyłącznie wózki :

 • Naładowne
 • Ciągnikowe
 • Unoszące

Od 10 sierpnia 2018 roku, uprawnienia do obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych można zdobyć wyłącznie poprzez podejście do egzaminu UDT. Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia wydane przez firmy szkoleniowe i wystawione na ich podstawie imienne zezwolenia wewnątrzzakładowe z czasem będą tracić ważność:

 • wystawione do dnia 31 grudnia 2004 r. zachowują ważność nie dłużej niż
  do dnia 31 grudnia 2019 r.,
 • wystawione do dnia 31 grudnia 2014 r. zachowują ważność nie dłużej niż
  do 31 grudnia 2020 r.,
 • wystawione od dnia 1 stycznia 2015 r. zachowują ważność nie dłużej niż
  do dnia 31 grudnia 2021 r.