Uprawnienia UDT

W Well Done doskonale wiemy, co oznacza „Dobra Robota”! Bardzo często słyszymy to od naszych Klientów, którzy doceniają nasze zaangażowanie i profesjonalizm.

Zapraszamy do skorzystania z usług Well Done w zakresie kursów zawodowych. Tematyka uprawnień UDT i SEP związana jest głównie z obszarami:

1. Uprawnienia do obsługi / konserwacji suwnic, zwyżek, dźwigów, żurawi itp. podlegających pod Urząd Dozoru Technicznego (UDT)

wciagarka

2. Uprawnienia do obsługi / konserwacji wózków jezdniowych (potocznie zwanych widłowymi) prowadzonych i zdalnie sterowanych, podnośnikowych ogólnego przeznaczenia oraz specjalizowanych

wózek widłowy

3. Uprawnienia do obsługi, konserwacji, remontów, montażu oraz w zakresie kontrolno-pomiarowym w obszarze eksploatacji i dozoru urządzeń elektrycznych, cieplnych i gazowych (tzw. „uprawnienia SEP’owskie”)

słup-prad

Od wielu lat wspieramy firmy w wypełnianiu obowiązków szkolenia i egzaminowania pracowników, wynikających m.in. z zapisów:

1. Ustawy o dozorze technicznym z dnia 21 grudnia 2000 r.: (Dz.U. z 2013, poz. 963 z późn. zm.)
2. Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych z dnia 18 lipca 2001 r. [zmienionym rozporządzeniem z dnia 20 lutego 2003 r. (Dz.U. Nr 50, poz. 426)]: (Dz.U. Nr 79, poz. 849)
3. Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci: (Dz. U. z dnia 21 maja 2003 r. Nr. 89. poz.828)

zaufali

nam

zobacz wszystkich