Układnice magazynowe kat. I U

Korzyści ze współpracy z Well Done

Jeśli zależy Ci na:

  • obsłudze, która odciąży Cię z większości zadań
  • ponadprzeciętnej zdawalności egzaminów UDT (ponad 95%)
  • bardzo dobrych ocenach z ankiet ewaluacyjnych (średnia 4,83 / 5)
  • merytorycznej opiece doświadczonych ekspertów w dziedzinie dozoru technicznego

to ta oferta jest właśnie dla Ciebie!

Co oferujemy?

1. Profesjonalne szkolenia przygotowujące do egzaminu kwalifikacyjnego przed komisją z Urzędu Dozoru Technicznego do obsługi i / lub konserwacji następujących urządzeń:

  • dźwigów (potocznie zwanych windami) osobowych, towarowych, towarowo-osobowych, szpitalnych itp.

2. Kompleksową organizację szkoleń oraz egzaminu w Urzędzie Dozoru Technicznego,
w której skład wchodzą m.in.:

  • organizacja szkolenia w uzgodnionym z Klientem miejscu i czasie (istnieje możliwość realizacji szkoleń poza siedzibą Klienta)
  • Prowadzenie pełnej dokumentacji szkoleniowej (listy obecności, ankiety oceniające szkolenie, raport poszkoleniowy w uzgodnionej z Klientem formie)
  • organizacja egzaminu w imieniu Klienta w Urzędzie Dozoru Technicznego (skompletowanie wniosków, złożenie podania o egzamin, płatność za egzamin, obecność w trakcie egzaminu – za zgodą inspektorów, dostarczenie uprawnień)

3. Darmowe doradztwo i reprezentowanie Klienta w kontaktach z Urzędem Dozoru Technicznego w związku z urządzeniami podlegającymi pod UDT.

Promocja!

Tylko do końca roku, dla firm zatrudniających powyżej 250 pracowników:

1. Pierwsze szkolenie zupełnie za darmo

2. Gwarancja uzyskania uprawnień, lub zwrot kosztów szkolenia