Uprawnienia cieplne (E2, D2)

Korzyści ze współpracy z Well Done?

Jeśli zależy Ci na:

 

 • obsłudze, która odciąży Cię z większości zadań
 • ponadprzeciętnej zdawalności egzaminów UDT (ponad 98%)
 • bardzo dobrych ocenach z ankiet ewaluacyjnych (średnia 4,83 / 5)
 • krótkim czasie szkolenia (w zal. od zakresu – już od 1-go dnia wraz z egzaminem)
 • merytorycznej opiece doświadczonych ekspertów w dziedzinie dozoru energetyki

 

to ta oferta jest właśnie dla Ciebie!

Co oferujemy?

1. Profesjonalne szkolenia przygotowujące do egzaminu kwalifikacyjnego przed komisją Stowarzyszenie Elektryków Polskich do: obsługi / konserwacji / remontów / montażu oraz w zakresie kontrolno-pomiarowym w zakresie eksploatacji (E) i / lub dozoru (D) następujących urządzeń / instalacji / sieci energetycznych:

 

 • kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy powyżej 50 kW, wzwyż wraz z urządzeniami pomocniczymi;
 • sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi, o przesyle ciepła powyżej 50 kW;
 • turbiny parowe oraz wodne o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi;
 • przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody o mocy powyżej 50 kW;
 • urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze, o mocy powyżej 50 kW;
 • pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy o mocy powyżej 50 kW;
 • sprężarki o mocy powyżej 20 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych;
 • urządzenia do składowania, magazynowania i rozładunku paliw, o pojemności składowania odpowiadającej masie ponad 100 Mg;
 • piece przemysłowe o mocy ponad 50 kW;
 • aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9.

 

Pobierz, wypełnij i odeślij ankietę dotyczącą uprawnień cieplnych – ułatwi to sporządzenie oferty i wyceny: Zakres uprawnień cieplnych (E2, D2)

Gas boilers in gas boiler room

2. Kompleksowa organizacja szkoleń oraz egzaminu państwowego w Stowarzyszeniu Elektryków Polskich, w skład której wchodzą m.in.:

 

 • organizacja szkolenia w uzgodnionym z Klientem miejscu i czasie (istnieje możliwość realizacji szkoleń poza siedzibą Klienta)
 • Prowadzenie pełnej dokumentacji szkoleniowej (listy obecności, ankiety oceniające szkolenie, raport poszkoleniowy w uzgodnionej z Klientem formie)
 • organizacja egzaminu w imieniu Klienta w Stowarzyszeniu Elektryków Polskich (skompletowanie wniosków, złożenie podania o egzamin, płatność za egzamin, obecność w trakcie egzaminu, dostarczenie uprawnień)

 

 

3. Darmowe doradztwo i reprezentowanie Klienta w kontaktach ze Stowarzyszeniem Elektryków Polskich w związku z urządzeniami, do których obsługi wymagane są uprawnienia

 

Promocja!

Tylko do końca roku, dla firm zatrudniających powyżej 250 pracowników pierwszy miesiąc wsparcia konsultanta zupełnie za darmo

 


Masz jakieś pytania lub sugestie? Chcesz wiedzieć więcej?
– Napisz lub zadzwoń!

Wyślij zapytanie

zaufali

nam

zobacz wszystkich