Uprawnienia gazowe E3, D3


Prowadzimy profesjonalne szkolenia przygotowujące do egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się pracą z urządzeniami sieci i instalacji energetycznych grupy G3 (gazy), na stanowiska: eksploatacji (E) i dozoru (D).
Uzyskane kwalifikacje uprawniają do: obsługi, konserwacji, remontów oraz montażu jak również w zakresie kontrolno- pomiarowym w następujących urządzeń / instalacji / sieci energetycznych:
  • urządzenia do produkcji paliw gazowych, generatory gazu;
  • urządzenia do przetwarzania i uzdatniania paliw gazowych, rozkładnie paliw gazowych, urządzenia przeróbki gazu ziemnego, oczyszczalnie gazu, rozprężalnie i rozlewnie gazu płynnego, odazotownie, mieszalnie;
  • urządzenia do magazynowania paliw gazowych;
  • sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa (gazociągi i punkty redukcyjne, stacje gazowe);
  • sieci gazowe przesyłowe o ciśnieniu powyżej 0,5 Mpa (gazociągi, stacje gazowe, tłocznie gazu);
  • urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa;
  • urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu powyżej 5 kPa;
  • przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy powyżej 50 kW;
  • aparatura kontrolno-pomiarowa, urządzenia sterowania do sieci, urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-8.

Co oferujemy?


Zapewniamy przeprowadzenie kompleksowego i fachowego szkolenia. Zależy nam na czytelnym przekazaniu wiedzy jak również odpowiednim przygotowaniu uczestników szkolenia do egzaminu. Zajęcia prowadzą profesjonalni i doświadczeni szkoleniowcy współpracują z nami od wielu lat. Zajmujemy się również organizacją egzaminu państwowego w Stowarzyszeniu Elektryków Polskich. Kompletujemy wnioski, składamy podania o egzamin czy załatwiamy płatność w SEP. Jesteśmy obecni w trakcie egzaminu, a po nim dostarczamy uprawnienia.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej określone są wymagania dotyczące niezbędnej wiedzy do uzyskania potwierdzenie posiadanych kwalifikacji.

Szkolenia z zakresu eksploatacji


Dbamy o to, aby w czasie szkolenia z zakresu eksploatacji przekazać wiedzę dotyczącą zasad budowy, działania oraz warunków technicznych obsługi urządzeń, instalacji i sieci. Uczestnicy szkolenia dowiadują się o zasadach eksploatacji, instrukcji eksploatacji oraz zasad i warunków wykonywania prac kontrolno- pomiarowych urządzeń, instalacji i sieci. Przekazujemy zasady i wymagania bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej oraz szkolimy z udzielania pierwszej pomocy. Szkolimy z zakresu postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa obsługi urządzeń.

Szkolenia na stanowiska dozoru


W czasie kursu na stanowiska dozoru szkolimy z przepisów dotyczących przyłączania urządzeń i instalacji do sieci, prowadzenia ruchu i eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci. Przekazujemy wiedzę o przepisach i zasadach postępowania przy programowaniu pracy urządzeń, instalacji i sieci, z uwzględnieniem zasad racjonalnego użytkowania paliw i energii. Informujemy o przepisach dotyczących eksploatacji, wymagań w zakresie prowadzenia dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej oraz stosowania instrukcji eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci. W czasie szkolenia uczestnicy poznają przepisy dotyczące budowy urządzeń, instalacji i sieci oraz norm i warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać te urządzenia. Część zagadnień z zakresu dozoru urządzeń, instalacji i sieci pokrywają się z zasadami eksploatacji urządzeń, które również są omawiane.
Warto pamiętać, że uprawnienia w formie świadectwa kwalifikacji są ważne przez okres 5 lat i należy je systematycznie odnawiać

Kontynuując korzystanie ze strony, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.

Ustawienia plików cookie na tej stronie internetowej są ustawione na "zezwalaj na pliki cookie", aby zapewnić Ci jak najlepsze wrażenia z przeglądania. Jeśli nadal używasz tej witryny bez zmiany ustawień plików cookie lub klikniesz "Akceptuj" poniżej, to wyrażasz na to zgodę.

Close